Du er her:

Annonse- og kunngjøringsutsendelse

Fra 2. jan. 2014 tar Bodø kommunes kommunikasjonsenhet over håndtering av alle annonse- og kunngjøringsutsendelser. Samtidig legger vi også struktur på utsendingene, for å spare penger der vi kan. Dette innebærer noen nye rutiner for innsending og produksjon.

Kunngjøringer

Et av tiltakene våre er å samle alle kunngjøringer til en felles annonseutsending per uke, her bestemt til lørdag, samt økt bruk av nettsiden vår til utdyping, fremfor å legge hele teksten i aviskunngjøringen. Teksten blir behandlet av vår grafiker, som i sin tur sender korrektur tilbake til avsender før denne blir sendt til avisen og lagt opp på nettsiden.

Alle kunngjøringer skal være innsendt innen onsdag kl. 12.00. Korrektur blir returnert innen dagens slutt, og må være godkjent/korrigert innen torsdag kl. 12.00.

Innsendinger sendes til Tor Akselsen, 75 55 50 86, tor-eirik.akselsen@bodo.kommune.no og merkes med avdeling og ansvarsnr. Regningen blir fordelt prosentmessig etter plassbehov.

Dersom det er behov for øyeblikkelige utsendinger som ikke kan vente til lørdag, sendes disse over som normalt, og merkes med «Haster». Disse blir da behandlet unntaksvis.

Ledige stillinger

Bestilling av stillingsannonse foretas kun av utpekte bestillere ved HR-kontoret. Ta kontakt med din personalkontakt ved Rekrutteringsteamet. Personalkontakt sørger for oversendelse av annonsen til valgte medier, berørte fagforeninger samt til Friskvernteamet.

Bodø kommune har felles annonsering i Avisa Nordland hver lørdag. Innleveringsfrist til felles stillingsannonser på lørdager er mandag kl. 12.00 til personalkontakt. Stillingsannonsen blir også publisert på Bodø kommunes sin nettside og oversendt til NAV sin nettside.

 

Dersom du har behov for å benytte malene, les instruksjonsfilen vedlagt i mappene

 

Annonsemaler