Du er her:

Bildekor

Dekor av biler skal i hovedsak kun gjøres med logo, men kan i noen tilfeller suppleres med bildesirkel, avhengig av biltype.

Logo med avdelingstekst plasseres sentrert på bilens fremre dør der det er mulig. Størrelse skal gjøre den godt synlig, og avdelingsdel må kunne leses uten at man må gå helt inntill bilen.

Dersom dørens design ikke tillater plassering i god størrelse, kan logo plasseres på annen flate, eksempelvis skyvedør eller åpen kasseflate. Dersom det finnes en ren linje mot bilens bakende, er det ofte penest å plassere logo parallelt med denne, så lenge evt. skyvedører ikke overlapper.

På mørke biler benyttes negativ logo, på lyse biler den positive. Dersom bilens farge ikke tillater tydelighet med noen av disse, kan en variant med omriss benyttes, men da kun ved nød.

Bil med logo

Bil med logo