Du er her:

Fargepalett

Det er utarbeidet en fargepalett for å styrke den visuelle profilen. Bredden i fargealternativene gir rom for variasjon innenfor en helhet. Ved å være konsekvent i bruken av fargepaletten oppnår man god gjenkjennelighet og får et konsistent uttrykk. Det er i utgangspunktet kun fargene i denne paletten som kan brukes. Fargene kan benyttes i henholdsvis 100%, 60% og 40% styrke.

Av logofarger skal ikke fargene fra kommunevåpenet benyttes noen andre steder. Cool grey kan benyttes for å bedre sammenhengen til eksempelvis titteltekst eller bunntekst. Dersom det er tvil, ta kontakt.

Når sirkelen brukes, som for eksempel på forsiden til informasjonsbrosjyrer, skal alltid samme farge brukes i fargefeltet innenfor feltet. Fargen brukes i 100 % i fargefeltet og 60 % i sirkelen.

Trykkfarger
CMYK: Fire-farget trykk (Cyan, Magenta, Yellow, Key) skal benyttes når man ønsker å bruke flere farger i trykksaker som brosjyrer, publikasjoner etc. CMYK brukes også når man skal trykke bilder i farger samt i fargeannonser i avis, blader, boards etc. NB: En egen CMYK blanding som er annerledes enn Pantones er valgt for en del av fargene. Bruk alltid blandingen spesifisert over ved fire farger trykk!

PMS: Pantone® farger (PMS) brukes når man trenger få farger, som for eksempel på postale elementer. Bruk Pantone® chips for å matche fargene.

Skjermfarger
RGB- er kun til bruk på skjerm, f.eks. Internett, PowerPoint, etc. Fargene kan variere en del mellom ulike skjermer. Skjermfargene må aldri brukes til trykksaker!

 

Fargepalett for Bodø kommune