Du er her:

Vår logo

Logoen er vårt viktigste grafiske element og skal bidra til å bygge avsenderidentitet. Enhetlig bruk er derfor viktig. Logoen er vårt merkenavn, og skal representere Bodø kommune på en lett gjenkjennelig måte.

Bodø kommunes logo består av to elementer – symbolet (byvåpenet) og navnet (Bodø kommune). Logoen er spesialtegnet for å oppnå egenart og harmoni mellom navnetrekket og symbolet. Logoen må aldri modifiseres og elementene må aldri opptre alene, eller i andre sammensetninger enn det som er vist.

”Er det lov med liten b i Bodø?”, er det sikkert noen som spør seg. I dette tilfellet er svaret ja. Når det gjelder logoer, så er det litt andre språkregler som gjelder enn de offisielle reglene for egennavn. En logo er å regne som et bilde og årsaken til den lille b-en er å skape et visuelt bilde som henger godt sammen – både selvstendig, men også sammen med det øvrige visuelle uttrykket. Dette bekreftes av Språkrådet.

I brødtekst skriver vi navnet vårt slik; Bodø kommune.

Bodø kommunes logo skal brukes i farger der minst to farger er tilgjengelige. Det er utviklet retningslinjer for bruk på ulike fargebakgrunner. På trykk brukes den i to farger som PMS eller i fire farger som CMYK. Til skjermbruk skal den brukes i RGB. Se egen side om fargepalett for mer informasjon.

Logoen kan settes på fargebakgrunner som vist nedenfor, men aldri på andre farger enn disse. Når logoen opptrer på farget bakgrunn er det viktig at kontrasten er tilstrekkelig – for å ivareta lesbarheten. Logoen må ikke plasseres på urolige områder, eller på bilder, slik at den blir borte i bakgrunnen. Sørg for at det er nok kontrast. Hvis bakgrunnen er mørk, må negativ (hvit) logo benyttes.

For verneutstyr i gul eller rød utførelse, hvor bakgrunnsfarger naturligvis ikke kan endres, benyttes egen variant av logo med tynt omriss for å skille disse fra bakgrunnen. Dette er dog eneste unntak hvor denne varianten er tillatt, og bruk må bekreftes av Kommunikasjonsavdelingen.

For sort-hvite trykksaker finnes det en sort/hvit logo.

Logoeksempler på bakgrunnsfarger